kompleksowe usługi
Translation

NewStatPress
Visits today: 3

Agencja celna

Zwiększająca się popularność intermodalnych przewozów między Europą a Azją

Zwiększająca się popularność intermodalnych przewozów pomiędzy Azją a Europą

Towarowa wymiana między krajami dalekiego wschodu a Europą od wielu lat jest przede wszystkim oparta na morskim transporcie. Przede wszystkim zachętą są korzystne stawki, zwłaszcza w nawiązaniu do tego, co będzie proponował transport samolotami. Lecz pojawiające się ostatnio zawirowania na transportowych rynkach spowodowały, że duże firmy chcąc większej stabilności zwracają się coraz częściej w stronę rozwiązania, jakim jest transport intermodalny. Rosnąca popularność intermodalnych przewozów pomiędzy Europą a AzjąMinione miesiące to bardzo duża rywalizacja armatorów o klienta, przede wszystkim związana z coraz większą ilością wolnego miejsca w ładowniach. Spowodowało to znaczący spadek cen usług, ale ku dużemu niezadowoleniu klientów nie jest on stały. Ceny usług są znacznie poniżej opłacalności, więc armatorzy wykorzystują każdą nadarzającą się okoliczność, aby je choć trochę wywindować do akceptowalnego poziomu. Lecz taka sytuacja zaczyna się wiązać zupełnym brakiem przewidywalności, co nie specjalnie jest lubiane przez klientów którzy raczej oczekują tego, że będą mogli działać na jasno sprecyzowanych zasadach.

Ten brak stabilności powoduje, że rosnąca grupa klientów z dużą ciekawością patrzy w kierunku intermodalnego transportu. W porównaniu z lotniczym transportem cechuje się dużo niższymi cenami usług, a równocześnie może również zaproponować o połowę krótszy czas transportu niż morskie jednostki. W chwili obecnej połączenia pomiędzy Azją a Europą odbywają się dwoma nitkami, południową i północną. Przede wszystkim dostępne są praktycznie wszystkie większe miasta z Chin, ale w razie potrzeby można również przewieźć towary do Południowej Korei i Japonii. Jeśli chodzi o Europę główne centra są zlokalizowane w Duisburgu, Warszawie i Hamburgu, a z nich jest możliwość wysłania kontenerów do dowolnego miejsca. Firmy, które obsługują taki transport walczą też o nowych klientów wieloma dodatkowymi usługami, takimi jak na przykład odprawami celnymi. Tym sposobem zaczyna to być atrakcyjną alternatywą dla wszystkich, którzy korzystali dotychczas tylko z transportu statkami.

Jakie znaczenie ma eksport na rozwój gospodarki

Znaczenie eksportu na rozwój kraju

Kontakty handlowe z kontrahentami z zagranicy, a w ślad za tym import i eksport, to bardzo ważne punkty chyba każdej gospodarki. Pozwalają zaopatrywać rynki lokalne w usługi oraz towary, jakich może się nie dać z pewnych powodów zapewnić samemu albo nie będzie się to opłacać. Międzynarodowy handel znacznie rozwinął się w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większej liczby umów handlowych pomiędzy różnymi państwami i firmami z całego świata. Nastąpiło spore uproszczenie procedur handlowych i zwiększenie szybkości w realizowaniu realizacji kontraktów. Przez to eksport i import jeszcze bardziej zaczęły się opłacać. W ślad za tym poszło otworzenie się kolejnych firm na zagraniczne rynki zbytu i poszerzenie swojej działalności właśnie o eksport albo import. Zyskują na tym wszyscy, zaczynając od działających w ten sposób firm, przez zadowolonych z różnorodności i cen produktów konsumenci, na gospodarce całego państwa skończywszy.

O ile dość łatwo wyszczególnić zalety związane z eksportem różnych produktów do innych krajów dla firmy, jaka będzie się tym zajmować, o tyle więcej zastanowienia wymaga wykonanie listy gratyfikacji związanych z eksportem dla całego obszaru gospodarki. Można chwilę nad tym pomyśleć, gdyż i ta lista wcale krótka nie będzie. Przede wszystkim, twierdzi się, że eksport jest siłą napędową krajowych gospodarek. Dostarcza zysków z transakcji międzynarodowych, jakie w postaci różnych podatków wpływają do budżetu państwa, poprawiając jego bilans płatniczy. Ten zaś ma ogromny wpływ na kurs waluty danego kraju i jego stosunek na kursy reszty walut. Jak wiadomo ta zależność sprawia, że jedne kraje będą uznawane za bogate, a inne niestety nie. Powiększająca się sprzedaż i przychody eksporterów mają przełożenie na wzrost zatrudnienia a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia. Pojawiają jednak sytuacje, kiedy nadmierny eksport nie jest pożądany, i prowadzi się wtedy działania które mają na celu jego ograniczenie. Mogą to być na przykład sytuacje, gdy brak regulacji będzie prowadził do zbytniego podnoszenia się cen na jakieś towary i konieczne musi być zahamowanie.

Prognozowany koniec wzrostu rozmiaru kontenerowców

Prognozowany koniec zwiększania się wielkości kontenerowców

W dniu, gdy po raz pierwszy na do ładowni statku został załadowany tradycyjny kontener zaczęła się nowa epoka w spedycji oraz handlu. Zaś same kontenery w szybkim tempie zdobyły sporą popularność, a ujednolicenie ich wymiarów cało możliwość na na obsługę bez większych problemów w każdym porcie na świecie, a co się z tym wiąże dużą redukcję kosztów związanych z pracami załadunkowymi. Ogromnym plusem samych kontenerów jest ich możliwość prostego transportu i lądem, koleją lub tirami, i na wodzie, na specjalnie do tego celu zaprojektowanych jednostkach. Ostatnie kilka lat to międzynarodowy wyścig w celu otrzymania jak największej liczby jednostek kontenerowych na pokładzie, czego właśnie przykładem są najdłuższe obecnie jednostki. W chwili obecnej są one długie na blisko 400 metrów i przewożą dwadzieścia tysięcy kontenerów za jednym razem. Lecz wiele wskazuje na to, że powoli zaczął się już zbliżać największy wymiar kontenerowców, po przekroczeniu jakiego nie będzie już tak dużo oszczędności. Specjaliści oceniają, że nastąpi to przy wartości w okolicach 25 tysięcy jednostek, a dalsze zwiększanie rozmiaru statków już nie przyniesie tak dużo.

Ta pogoń za ilością jednostek kontenerowych w ładowniach wywołuje dużą krytykę wśród właścicieli portów oraz spedytorów. Tak dynamiczne powiększanie kontenerowców jest związana ze zwiększającą się ich długością oraz zanurzeniem. Porty chcąc mieć możliwą ich obsługę zmuszane są do kosztownych bardzo często inwestycji w urządzenia portowe, zaplecze logistyczne na lądzie oraz pogłębianie toru wodnego. Przy największych statkach zmniejsza się również sprawność załadunku, a dodatkowo liczba obsługiwanych za jednym razem jednostek. Natomiast spedytorzy zaczęli narzekać na za bardzo zwiększoną podaż możliwości przewozowych w porównaniu z zapotrzebowaniem, w efekcie czego ceny znacznie się obniżyły, a tym samym poszła w dół także rentowność. Jednak w chwili obecnej jakiegoś specjalnego wyjścia nie ma, bo statki o długości 400 metrów już przewożą kontenery i jeżeli któryś z portów chce zachować konkurencyjność, to zwyczajnie będzie musiał ponieść inwestycje w odpowiednie wyposażenie techniczne. Jeżeli faktycznie wzrost długości kontenerowców zostanie przyhamowany, to tego typu inwestycje bez problemów powinny wystarczyć na najbliższe lata.

Koniec wzrostu ładowności statków do przewożenia kontenerów

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na rynku obsługi kontenerowej jest bardzo znaczna rywalizacja, wszystkie porty planują jak najwięcej urwać z tego kolosalnego, wartego miliardy tortu. Dotyczyć to również będzie naszego niedużego Morza Bałtyckiego, na którym całkiem mocną pozycję wypracował gdański port, lecz w szybkim tempie ścigają go inne. Między innymi litewska Kłajpeda zamierza rywalizować o miano głównego bałtyckiego hubu. Właściciele portu zapowiedzieli kolejne inwestycje w infrastrukturę, parafowano również porozumienie z Chinami. Władze naszego portu póki co spokojnie podchodzą do tych rewelacji, jak na razie Gdańsk ma dużą przewagę jeżeli chodzić będzie o techniczne możliwości obsługiwania największych jednostek. Dzięki kanałowi podejściowemu, jaki ma 17 metrów głębokości i nowoczesnemu wyposażeniu Gdańsk może obsłużyć praktycznie wszystkie jednostki, Kłajpeda na razie nie ma takich możliwości. Jakiś czas temu port w Kłajpedzie ustanowił rekord, obsługując statek o ładowności prawie dziesięciu tysięcy jednostek kontenerowych, dzięki czemu dołączył do niewielkiego grona hubów na Bałtyku. Jednak na razie nie ma możliwości konkurowania z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość przyjmowanych statków, choć konieczne inwestycje są już zapowiadane.

Rosnąca rywalizacja między gdańskim i kłajpedzkim portem

W chwili obecnej Kłajpeda jest przecież na pierwszym miejscu jeżeli mówimy o tonażu transportów. W pierwszej połowie roku 2015 odprawiono w niej 18,86 mln ton produktów, za to Gdańsk może się poszczycić jedynie 17,2 mln ton. Przewaga przede wszystkim tu będzie w ładunkach masowych, których port na Litwie rozładował prawie dwa razy więcej. Jednak to Gdańsk zanotował dużo większą dynamikę rozwoju, jeśli będzie się ona utrzymywała na takim samym poziomie, to już niedługo gdański port powinien przegonić Kłajpedę w ilości przeładunków. Szczególnie że w obu portach od dłuższego czasu poszukiwani są mocno nowi partnerzy. Kłajpeda nawiązała współpracę z jednym z chińskich portów, zaś Gdańsk w samym tylko lipcu przyciągnął kilku ważnych graczy, w tym również alians G6. W gdańskim porcie również myśli się poważnie o rynku azjatyckim, lecz cały czas są prowadzone rokowania również z partnerami z Ameryki, rozpoczęcie takiej współpracy byłoby bardzo korzystne dla tego portu.

W jaki sposób nasze porty poradziły sobie z przeładunkowym kryzysem

W jaki sposób polskie porty poradziły sobie z kryzysem przeładunkowym.

Minione miesiące to coraz widoczniejszy kryzys w segmencie transportu kontenerów i węgla. Będzie miało na to wpływ kilka ważnych rzeczy, w pierwszej kolejność znacznie spadło tempo rozwoju gospodarczego Chin, a to to tak naprawdę Chiny do tej pory napędzały światową spedycję jednostek kontenerowych. Właśnie przez kryzys firmy z Chin w dużym stopniu ograniczyły import surowców, co ma bezpośrednie przełożenie na światowy transport. Spory wpływ na te spadki zaczęła mieć również gospodarcza i polityczna sytuacja w Rosji, co także ma przełożenie na statystyki. Biorąc pod uwagę te czynniki wielu osobom się wydawało, że sytuacja naszych portów będzie katastrofalna, ale tak naprawdę dzięki dobrym decyzjom doskonale dają sobie radę. Na przykład w porcie Gdańskim, w którym kontenerowe obroty minimalnie spadły, zdecydowano się skupić na pozyskaniu nowych armatorów, co spowodowało, że w przez ostatnie miesiące zaczęły do niego przypływać kontenerowce M6, 2M: Maerska i MSC i arabskiego armatora UASC. Działania takie pozwalają ze spokojem patrzyć w przyszłość, szczególnie że nie to jedyne, o których myślą władze portu.

Gdański port straty w kontenerach zaczął bowiem równoważyć innymi produktami. Jak polskie porty sobie radzą z przeładunkowym kryzysemDużo powiększyła się obsługa paliw płynnych, a mimo panującego kryzysu doskonale wypada w statystykach także obsługa węgla, mając kilkanaście procent dynamiki wzrostu. W innych polskich portach również nie najgorzej wszystko wygląda. Przykładowo port w Gdyni co prawda sporo stracił na rozładunku jednostek kontenerowych, między innymi również dlatego, że część armatorów przeniosła się do Gdańska, ale ratuje się za to przeładunkiem pasz oraz zbóż. Przez nowe inwestycje w magazyny oraz nabrzeże Gdynia znacznie się umocniła jako lider w obsłudze pasz i zbóż, nie tylko w naszym kraju, lecz w rejonie całego Morza Bałtyckiego. Na zachodzie, w Szczecinie oraz Świnoujściu wystąpiły ostatnio wyraźne spadki rozładunku węgla i kontenerów, jednak i tutaj sytuację zaczęły ratować zboża oraz rudy metali. Również te porty czynią inwestycje, przez co także chcą się umocnić w przeładunku tych coraz chętniej transportowanych towarów.

materiały zaczerpnięte z gospodarkamorska.pl

Kontenery morskie

Kontenery morskie najbezpieczniejszym opakowaniem – ażeby przetransportować artykuły w przeróżnej postaci, w wielu przypadkach dokonuje się ich załadunku do specjalnych kontenerów.

 

Kontenery morskie najbezpieczniejszym opakowaniem – są wtedy pewnego rodzaju opakowaniem. Kontenery urozmaicone są pod względem wielkości oraz materiału wykonania.

Zleceniodawcy firm transportowych zdołają przewozić różne rzeczy, a co za tym idzie, dane opakowanie musi być do nich dopasowane. W przeciwnym razie produkty mogą ulec zniszczeniu, na czym ucierpi także konsument gdy i sama firma. Właśnie dlatego zostały wprowadzone specjalne kontenery. Na prawdę często wykorzystuje się do tego celu drewniane skrzynie. Te zarówno w poniektórych sytuacjach sprawdzają się bardzo dobrze. Na pewno istotne jest, aby towary klientów były zapakowane do danych pojemników, ponieważ w przeciwnym razie wszystko to co małe gdy a także olbrzymie, może zostać uszkodzone. Zaś wtedy transport będzie jedynie stratą. Wobec tego kontenery i wszelkie podobne pojemniki są konieczne, bez czego żaden transport nie wyruszy w trasę. Poza tym należałoby zarówno zaznaczyć, iż kontenery mają także dużo innych zalet. Chodzi tu przede wszystkim o to, iż dzięki nim można je nadzwyczaj łatwo umieszczać jeden na drugim, dzięki czemu towary swobodnie spoczywają w ich wnętrzach, zaś one zachowują porządek. Gdyby produkty z kolei były narzucone jeden na drugi jak również wymieszane, nie byłoby żadnego ładu, zaś już na pewno utrudnienia okazałyby się duże. Wówczas nikt nie potrafiłby się połapać w przesyłkach i najprawdopodobniej wielu klientów nie dostałoby oczekiwanego towaru. Również transport kontenera to ogromna wygoda. Bez wątpienia, iż są różne opakowania do przewozu. Są na przykład kartony, lecz co do takich kartonów się zmieści, kiedy na przykład niektórzy transportują połowę produkcji powstałej w fabryce. Wtedy pojawiają się pewne ograniczenia. Natomiast kontener jest solidny, umożliwia zachować rzeczom autentyczny wygląd i stan. Daje gwarancję klientowi, iż wszystko dotrze w całości. Poniektóre kontenery trzymają stosowną temperaturę, co podobnie niesłychanie pozytywnie wpływa na zachowanie doskonałego stanu przewożonych towarów, nawet do najbardziej odległych zakątków lecz nie jedynie Polski, ale całego globu.

Kontenery morskie

Agencja celna oraz pełna obsługa w imporcie

Agencja celna – pisma w kwestiach powiązanych z fizycznymi usługami oraz w momencie zanim ktokolwiek z nich skorzysta, musi dopełnić zasadnicze formalności.

Agencja celna- dokumenty nie zawsze jest ich sporo, ale warto zaznaczyć, nie wszyscy się na nich znają…

Dlatego na przykład taka firma transportowa dysponująca nad wyraz bogatą ofertą usług przewozowych odbywających się przy wykorzystaniu możliwie zróżnicowanych środków przewozu, gwarantuje pełną obsługę dokumentacyjną. Także każdy kto jedynie tego potrzebuje, zdoła sięgnąć z danego wsparcia, co zdecydowanie ułatwi sfinalizowanie wszelkich formalności. Reprezentanci firmy transportowej bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, iż konsument, który przybywa do ich siedziby, może być z zupełnie innego regionu Polski, zdoła przybyć na przykład z Dęblina, ponieważ tam takiej firmy transportowej nie ma, a z racji tego że sprawa jest niezwykle poważna, woli załatwić wszystko osobiście, co zdoła nie jest prostsze, natomiast daje większe poczucie bezpieczeństwa. Zazwyczaj zleceniodawcy nad wyraz dobrze wiedzą, iż taki transport to jednak poważna sprawa, wobec tego muszą uważnie wypełnić dokumenty. Ale sami nie wiedzą gdy się za to zabrać, ponieważ jeszcze nie mieli okazji tego robić. Oczywiste jest, iż przewóz kontenera to jednak transportowanie nadzwyczaj wielkich ilości towaru, wielokrotnie do niesłychanie odległych miejsc. Dlatego dokumentacja jest tym niezwyklej poważna oraz nie wypada popełnić żadnych błędów, bowiem taki zlecający z Warszawy jadąc spory kawałek do siedziby spedycji transportowej aby ktoś mu pomógł z tymi dokumentami, będzie mógł wszystko załatwić za jednym razem oraz to na tyle dobrze, aby się już niczym nie przejmować. Fachowa oraz zarazem kompleksowa obsługa dokumentacyjna to rzeczywiście długotrwały proces, natomiast należy zaznaczyć, że z pomocą specjalistów natomiast więc fachowych pracowników firmy, wszystko wydaje się ogromnie łatwiejsze. Właśnie dlatego nie ma co się przejmować, wystarczy poprosić. Ogromny błąd popełniają biznesmeni, jacy przybywają w celu załatwienia dokumentów przewozowych i nie wiedzą kiedy je wymienić, a nie poproszą o pomoc, ponieważ wstydzą się. Nie zdołają źle wypaść w oczach firmy, iż jako przedsiębiorcy powinni owe rzeczy wiedzieć, a jednakże mają jakieś problemy. Tu nie ma czego się wstydzić. Pracownicy spedycji planowo oferują dane usługi, aby zagwarantować klientom komfort jak również łatwe wypełnianie dokumentów.

agencja celna