kompleksowe usługi
Translation

NewStatPress
Visits today: 71

przeładunek kontenerów morskich

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża transportu morskiego od dawna borykała się z problemem nieodpowiednio podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście spora ilość spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to naprawdę duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Niewielkie nawet różnice w wadze mogą się w przypadku kilkunastu tysięcy kontenerów wzmacniać, sprawiając bardzo poważne kłopoty z utrzymaniem stabilności, a niekiedy nawet zatonięcia. Z tego też powodu od długiego czasu trwały intensywne prace nad uporządkowaniem tego tematu, lecz z powodu kosztów nie dało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero całkiem niedawno wypracowano porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązało ze sporymi konsekwencjami. Obowiązek sprawdzenia dokładnej wagi kontenera będzie spoczywać na tym, kto go nadaje, z takich też powodów musi on przypilnować tego, aby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oprócz tego przewoźnicy i terminale mają prawo do odmówienia załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Aktualne przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia jednostek kontenerowych przy użyciu dwóch metod. Pierwsza z nich to zważenie całego zapakowanego i zamkniętego kontenera, zaś druga to ważenie poszczególnych cząstkowych towarów razem z opakowaniem i posumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza technika jest dużo szybsza i wygodniejsza do użytku, jednak wymaga posiadania odpowiednich, certyfikowanych wag. Na dzień dzisiejszy jedynie niewielka część portów na naszym wybrzeżu posiada taką możliwość, ale nadal nie będzie w nich szans na obsługę wszystkich jednostek. Z takich też powodów w dalszym ciągu duża część sprawdzania wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w siedzibach firm jakie się zajmują załadunkiem. W najbliższych latach są rzecz jasna w planach takie inwestycje, jednak sprawa nie dotyczy tylko zakupu kolejnej wagi, ale także zmiany organizacji pracy w porcie. Na przykład port na terenie Szczecina posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z przyjmowaniem kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość zważenia ich przed załadowaniem.

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Temat dokładnej wagi przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie podawanej wagi jest wykonywany rozkład kontenerów w ładowniach, to nawet najmniejsze różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miały różne problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszego lipca roku 2016 w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają dokładne ważenie każdego kontenera przewożonego na statku. Tego typy zmiany planowano od lat, lecz dopiero teraz udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Przede wszystkim barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie będą wymagać, aby przed załadowaniem każdego kontenera na statek jego faktyczna waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli będzie chodzić o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera za pomocą wag z odpowiednimi certyfikatami. Ta metoda ma niestety jednak dwie dość istotne wady, to znaczy potrzebuje zakupu kosztownych urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco poszczególne ładunki wkładane do środka, a później potem dodaje się do całości masę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu zna się ciężar całego ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.