kompleksowe usługi
Translation

NewStatPress
Visits today: 71

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Temat dokładnej wagi przewożonych kontenerów ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Wprawdzie w dokumentach przewozowych waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że na podstawie podawanej wagi jest wykonywany rozkład kontenerów w ładowniach, to nawet najmniejsze różnice mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miały różne problemy ze sterownością i stabilnością, więc wreszcie zdecydowano się kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszego lipca roku 2016 w życie wchodzą regulacje prawne które wymuszają dokładne ważenie każdego kontenera przewożonego na statku. Tego typy zmiany planowano od lat, lecz dopiero teraz udało się w końcu osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Przede wszystkim barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje znacząco będą wpływały na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie będą wymagać, aby przed załadowaniem każdego kontenera na statek jego faktyczna waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli będzie chodzić o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie zapakowanego kontenera za pomocą wag z odpowiednimi certyfikatami. Ta metoda ma niestety jednak dwie dość istotne wady, to znaczy potrzebuje zakupu kosztownych urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna będzie polegać na tym, że waży się na bieżąco poszczególne ładunki wkładane do środka, a później potem dodaje się do całości masę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy przy samym ważeniu, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu zna się ciężar całego ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.